หน้าหลักของเว็บไซต์
   ประวัติโรงเรียน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   แผนผังของโรงเรียน
   คณะผู้บริหาร
   ครูและบุคลากร
   ข้อมูลนักเรียน
 
 
   คณิตศาสตร์
   วิทยาศาสตร์
   ภาษาไทย
   สังคมศึกษาฯ
   สุขศึกษา พละศึกษา
   การงานอาชีพและเทคโนโลยี
   ศิลปะ
   ภาษาต่างประเทศ
 
   ผลงานของโรงเรียน
   ผลงานครูและบุคลากร
   ผลงานนักเรียน
 
 
 
   เธงเธฑเธ™เธ™เธตเน‰
9
   เน€เธกเธทเนˆเธญเธงเธฒเธ™
15
   เน€เธ”เธทเธญเธ™เธ™เธตเน‰
56
   เน€เธ”เธทเธญเธ™เธ—เธตเนˆเนเธฅเน‰เธง
430
   เธ›เธตเธ™เธตเน‰
3,505
   เธ›เธตเธ—เธตเนˆเนเธฅเน‰เธง
6,749
 
 
 

ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง : รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554

 

โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์  รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554

คุณสมบัติและการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2554 มีดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

    1.1 ระดับชั้น ม. 1 สำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2553 หรือเทียบเท่า

    1.2 ระดับชั้น ม. 4 สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2553 หรือเทียบเท่า

     1.3 เป็นโสดไม่จำกัดอายุ

2. หลักฐานประกอบการสมัคร

     2.1 ใบสมัครตามที่โรงเรียนกำหนด

     2.2 ปพ. 1 ช่วงชั้นที่ 2 (สำหรับระดับชั้น ม. 1)

     2.3 ปพ. 1 ช่วงชั้นที่ 3 หรือ ปพ. 7 (กรณีจบการศึกษาหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม สำหรับชั้น ม. 4)

     2.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ฉบับ (นักเรียน 1 ฉบับ พ่อ 1 ฉบับ  แม่ 1 ฉบับ )

     2.5 รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-16 มีนาคม 2554 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สถานที่รับสมัคร  โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ ต.อุ่มเหม้า อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

วันรายงานตัว 2 เมษายน 2554 (เวลา 08.30 น. - 12.00 น.)

 
ผู้ประกาศ : ผู้ดูแลระบบทั่วไป
เมื่อ : 16 มีนาคม 2554
 

 

นายอภิชา เจริญนามเดชากุล
 
 
คุณครู
วันเกิด
 
  คำอวยพร
  ผู้อวยพร